İnşirah Suresi Dinle

İnşirah Suresi Oku

Kur’an tertîl üzere nazil olmuştur. Nasıl okunması gerektiği hususunda naçizane kendi fikirlerime yer vermeden, kendimin de katıldığım görüşlere yer vermek istiyorum Başta, Hz. Peygamber (s.a.v.); Bir hadisi Şerifte “Allah, Kur’an’ı indirildiği şekilde okuyanı sever” sözleriyle Kur’an’ı tertîl ile okumayı teşvik etmişlerdir (İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, I, 207). Nitekim Rabbimizde bize Kuran-ı Kerim’in nasıl okunacağını Kur’an-ı Kerim’deki “Kur’an’ı açık açık, tâne tâne (tertîl ile) oku” (Müzzemmil, 73/4) ayet-i kerimesi de açık bir şekilde anlatmaktadır. Tabii ki burada manasını anlamadan ne kadar tane tane okursak bu ayetin emrini yerine getiremeyeceğimiz aşikârdır.

Bazı âlimlerimizin bu ayet ile ilgili açıklamalarına değinirsek; Fahreddin Râzî, “Kur’an’ı tertîl ile okumak; manasını anlayarak, ayetlerin içerdiği gerçekleri iyice düşünerek okumaktır” demektedir. Allah’ın azametini belirten ayetleri, bu azameti gönlünde hissederek, tehdit ve müjdeyi içeren ayetleri de, ümit ve korku duygularıyla dolup taşarak okumaktır” (Râzî, Tefsîr, XXX, 174) Gazâlî de, Kur’an okumaktan maksadın, manasını anlamak ve üzerinde düşünmek olabileceğini; bunun için de Kur’an’ın tertil üzere okunmasının gerekli olduğunu vurgulamıştır. (Gazâlî, İhyâ, I, 289).

Bu açıklamalar ışığında Kur’an’ın tertil ile okunmasını; onun anlamını, manasını düşünerek, harflerin çıkış yerlerine ve tecvide dikkat ederek, anlamına göre sesi yükseltip alçaltarak okumalıdır. Hitap ifade eden yerlerde karşısındakine hitap eder gibi bir ses tonuyla, durulacak yerde durup, geçilecek yerde geçerek, ağır ağır, Kur’an’ın gerçek amacını hem duyup, hem de dinleyenlere duyurarak okumalıdır. Manasını bilmeyenlere de ayrıca mealini okuyup açıklamalıdır. Yoksa kuru kuru okumanın kimseye bir faydası yoktur.

İnşirah suresi okunurken de yukarıdaki ikazlara uyarak okursak inanın çok daha farklı bir tat alacağız. Ve gerçekten rabbimiz bize ne diyor ne istiyor farkına varabileceğiz.

inşirah suresi

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *