İnşirah Suresi Dinle

İnşirah Suresi Ne İşe Yarar

İnşirah suresi her ne kadar Peygamberimiz (s.a.v)’e hitaben inmiş ise de O’nun nezdinde bizlere de inmiştir. Kuranın hiçbir ayetini bizi ilgilendirmiyor, falan zümreden, falan kabileden veya geçmişten bahsediyor diye sınırlandıramayız, sınırlandıranlara da itibar etmemeliyiz. Kuran-ı Kerim kıyamete kadar gelecek insanlara inmiş bir rehber ve hidayet kaynağıdır. Tüm ayetleri bizleri ilgilendirmekte ve sorumlu tutmaktadır.

En başta Peygamberimiz (s.a.v) nezdinde Tevhit mücadelesi yapan tek gayesinin İslam’ı, Kuranı anlatmak insanları doğruya çağırmak olan kişilerin karşılaştığı veya karşılaşacağı zorluklarda Allah’ın yardımının yanlarında olacağı bildirilmektedir.

Yine her zorluğun yanında bir kolaylık hatta peygamberimizden gelen bir rivayette de iki kolaylık olduğu bildirilmekte olup bu mücadeleyi yapanların karşılaşacağı zorluklardan yılmamaları gerektiği ardından iki büyük kolaylık geleceği bildirilmektedir.

Hatta son ayette ise yalnızca rabbimize yönelmemiz ne istiyorsak yalnız ondan istememiz gerektiği vurgulanmaktadır. Burada ayet herhangi bir açıklamaya gerek kalmayacak kadar açıktır. Zaten Kuran-ı Kerimin bütün ayetleri açıktır.  “Kitapta hiç bir şeyi ihmal etmedik.”(-En’am, 6/38) “Yaş, kuru her şey Kitab-ı Mübin (Kur’an) de vardır.”(Enam, 16/59), “Biz sana her şeyi apaçık beyan eden kitabı indirdik.”(Nahl, 16/89) gibi âyetler de bunu göstermektedir.

Dolayısı ile dualarında falan kimse hatırına, hürmetine, diye dua edenlere de bura da bir işaret vardır. Rabbimiz diyor ki araya kimseyi sokma direk benden iste diyor. Daha ne desin bunun üzerine bir söz söylenebilir mi? Ancak bunda ısrar ve inat eden kesimler yok değildir. Dua aracısız olmaz, Allah kabul etmez, siz günahkârsınız, günahkâr dille yapılan dua kabul olmaz demektedirler. Hatta ölülerden yardım isteyiniz demektedirler.

Peki, bu kimselerin günahkâr olmadıklarına bir delilleri var mı acaba. Dünyada günahsız olanlar çocuklar, sorumluluğu olmayan zekâ hastası kişiler ve peygamberler değil mi? Bu kişiler nasıl Allah adına karar verebilmektedirler. Bakın bu surenin son ayetinde Rabbimiz peygamberimiz nezdinde ne diyor “Yalnızca rabbine yönel, yalnızca ondan iste”. İşte inşirah suresi bizi uyandırmaya yarar. Bunların ipliğini pazara çıkarmaya yarar, tabiri caizse.

inşirah suresi

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *